Blog

1) Komunitní centrum Matky Terezy / 9. 12. 2016

Komunitní centrum Matky Terezy se nachází na pražském sídlišti Háje, nedaleko stejnojmenné konečné stanice metra C. Od jeho východu je viditelná velice nezvyklá budova komplexu komunitního centra, která se výrazně liší od okolní panelové zástavby. Výrazná zvonice s křížem kolemjdoucím napoví, že se jedná o nábožensky orientovanou stavbu a organizaci v ní sídlící. Budova centra se skládá hlavně z přednáškového sálu a kruhového prostoru. Tyto dva prostory mohou fungovat jak odděleně, tak zároveň jako jednotný prostor. V kruhovém prostoru probíhají bohoslužby a další aktivity duchovního charakteru.  V přednáškovém sále probíhají různé přednášky, vzdělávací nebo kulturní akce. V tomto ohledu je propojení obou prostor výstižným symbolem poslání komunitního centra. Svojí spojitelností poukazuje na snahu propojit běžný kulturní život s tím zahaleným, duchovním, čímž dává najevo úlohu budovy v sídlištní komunitě.

Takto vzdálené sídliště na okraji Prahy se stává v několika ohledech vlastní vyloučenou lokalitou a komunitou. Život v panelových domech, kde žijí lidé natěsnaní, ovšem postrádá výraznější kulturní a duchovní zázemí a výrazné hlubší třecí plochy. Z tohoto pohledu se jeví komunitní centrum Matky Terezy jako velice povedený nápad z pohledu sociální a pastorační práce.

Jako slabší stránku bych uvedl finanční stránku zařízení, které se ocitlo v rozpočtovém schodku, což otevírá finanční otázku věci. Stavba komunitního centra Matky Terezy se vyšplhala do řádů desítek miliónů Kč a spolu s dalšími náklady se stala velice nákladnou záležitostí. Otázkou zůstává, jestli je zvolená varianta realizace rozsáhlého centra tím nejlepším řešením. Rád bych neopouštěl názor, že tak rozsáhlé pražské sídliště si opravdu zaslouží mohutné komunitní centrum, jenž bude bořit anonymitu a posilovat vzájemné vztahy všech obyvatelů sídliště Háje.

2) Komunitní centrum Cheiron T v Táboře / 16. 12. 2016

Komunitní centrum Cheiron T se nachází v historické budově centra Tábora, přímo za kostelem Proměnění Páně. Ačkoliv je centrum města v geometrickém středu Tábora, vzdálenost z okolních městských částí je velká. To může určitým způsobem omezovat funkčnost zařízení sídlící v historickém centru města. Samotné komunitní centrum je postavené hlavně na nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Organizace Cheiron ale dále poskytuje terénní programy a komunitní práci s romskou komunitou. Celá organizace má velice dlouhou tradici a lze konstatovat, že je v tomto typu sociálních zařízení spolu s Českým západem dominantní.

Celou exkurzi v centru vedl jeho současný ředitel, který v téměř třech hodinách podal velké množství informací velmi poutavým a záživným způsobem. Mně osobně tato forma prezentace poskytovaných služeb velice bavila a mnohdy oživovala i nudnější témata. Zajímavé bylo financování organizace. Ředitel popisoval každoroční peripetie hraničící s velkou nejistotou, jestli bude vše dostatečně zafinancované a nedostatek peněz neohrozí provoz všech služeb.

Mně osobně to přišlo smutné, že takto dobře fungující sociální instituce balancuje na pokraji finančních problémů. Dobré je srovnat hospodaření a finanční okolnosti provozu Cheironu T a již zmiňovaného centra Matky Terezy. Je zajímavé, jak rozdílné financování může být s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb. Dále bylo velice zajímavé, jak pan ředitel popisoval praxi kontroly kvality poskytovaných služeb ministerstvem a dalších orgánů. Zarážející je cíl šetření, tedy finanční hospodaření organizace. Podle jeho slov by nemuseli mít žádné klienty, pokud by náležitě seděla dokumentace aktivit.

Z těchto všech informací mám dvojí pocit. Byl jsem svědkem opravdu dobře fungující organizace s vysoce kvalitními službami, za kterou stojí obrovský kus práce, energie vedení organizace a dále jakýsi boj. Nejsem si zcela jistý, jestli je to boj proti sociálně patologickým jevům, nebo našim chlebodárcům.

Pro studentský web Chcinatf.cz napsal: Ondřej Bílý.

Autor: martina.hlavacova