Blog

Ve dnech 18. a 19. srpna vyjela čtveřice studentů z Teologické fakulty reprezentovat svoji fakultu na mezinárodní den křesťanské mládeže EXPO v Olomouci. Každý student zastupoval jeden z oborů naší fakulty. Pavel Votava informoval zájemce o studium v oblasti pedagogiky volného času, Lukáš Mareš poskytl vhled do filosofie a religionistiky, Markéta Nováková hovořila o uplatnění absolventů v sociální a charitativní práci, a nakonec Marie Němcová představila struktura studia v oblasti teologie.

Na EXPO jsme dorazili v pátek 18. srpna odpoledne. Po náročné 6-ti hodinové cestě jsme se ubytovali na internátě a po krátkém odpočinku jsme vyrazili do centra obhlédnout náš stánek, ve kterém jsme prezentovali naší fakultu. Ačkoliv v den našeho příjezdu bylo již EXPO v plném proudu, překvapilo nás, že ulice byly kromě Dolního náměstí úplně prázdné a místo davů věřících jsme se mohli kochat krásou centra Olomouce.

V sobotu jsme po 11 hodině začali připravovat náš stánek, přehledně jsme roztřídili všechny letáky a propagační materiály tak, aby byl stánek upravený a atraktivní pro kolemjdoucí. Ve stánku jsme měli dle dohodnutého programu možnost propagace od 13 do 16 hodin, poté jsme museli stánek vyklidit a opustit. Během této doby prošlo kolem stánku přibližně přes tisíc lidí a z toho solidní počet zavítal přímo k nám pro bližší informace ke studiu na naší fakultě.

Někteří uchazeči, především pokročilejšího věku, měli kromě nabízených oborů otázky i k univerzitě třetího věku. Většina otázek z úst uchazečů mladších, hlásících se na prezenční formu studia směřovala především k uplatnění jednotlivých oborů v praxi. Naši propagaci nám bohužel ztěžovaly dva zásadní faktory. Prvním bylo počasí, které bylo v sobotu pochmurné a tím odlákalo spoustu lidí k návštěvě celé akce. Tím druhým a důležitějším faktorem byla přítomnost naší konkurence, a to Teologických fakult z univerzity Karlovy v Praze a Cyrilometodějské z Olomouce, protože většina potenciálních uchazečů je místem bydliště právě z drtivé většině z tohoto okolí a tento faktor je z pohledu uchazeče klíčový. I přesto, že většina uchazečů chce studovat na výše zmíněných fakultách, protože k nám by museli dojíždět obrovskou dálku, byli vděční za naše propagační dárky (klíčenka, propisky, placka, informační letáky) a slíbili, že ačkoliv u nás studovat nejspíše nebudou, tak k nám zavítají na jednorázové přednáškové bloky, kterými naše fakulta disponuje nepřeberným množstvím.

Celou akci hodnotíme jako velmi vydařenou, protože se nám podařilo získat několik uchazečů, kteří stihnou podat přihlášku a zúčastní se druhého kola přijímacího řízení. Co je ale důležitější, že jsme o naší fakultě udělali výborné know-how, protože jsme informovali širší veřejnost, která si ráda poslechla, co se u nás studuje a co naše fakulta nabízí kromě klasických oborů i v celoživotním vzdělávání a univerzitě třetího věku. K tomu nejvíce přispěla pohodová atmosféra v našem týmu a obrovské nadšení se skvělými prezentačními schopnostmi všech jeho členů.

Pro studentský web Chcinatf.cz napsal: Pavel Votava.

Autor: martina.hlavacova