Blog

V uplynulém akademickém roce se na půdě Teologické fakulty rozšířila nabídka akcí pro veřejnost o netradiční studentský nápad. Studenti filosofie a psychologie Eliška Havlová a Lukáš Mareš začali po návratu ze zahraničního pobytu ve Francii pořádat filosofické workshopy, které budou probíhat i po oba následující semestry.

Workshopy si kladou za cíl nejen rozvíjet myšlenkové dovednosti, ale i ukázat filosofii z odlišné perspektivy. Leitmotivem workshopů je důraz na sebereflexi v procesu skupinového přemýšlení. Každý účastník svým úsilím formuje sebe sama a podílí se rovněž na práci celé skupiny. Ono úsilí spočívá ve filosofování nad otázkami, které mají obvykle účastníci možnost zvolit si sami. Proběhlé akce byly zaměřeny na kreativní řešení dilematických situací, rozvoj schopnosti problematizace, umělecké ztvárňování vlastní vize světa a kritický rozbor příběhu na vybrané téma.

Doposud organizátoři čerpali inspiraci především od Oscara Brenifiera, se kterým se seznámili na přelomu února a března tohoto roku během jeho pařížského filosofického semináře. Své doposud nabyté zkušenosti hodlají nadále rozšiřovat a přicházet s vlastními nápady a metodami filosofické praxe. Pokud máte chuť podílet se na tomto kreativním procesu a zároveň pracovat na svém myšlení, neváhejte dorazit na některý z připravovaných workshopů!

První filosofické setkání tohoto semestru proběhne v druhé polovině října. O bližších podrobnostech Vás budeme informovat na webových stránkách fakulty i na facebooku.

Jste srdečně zváni!

Pro studentský web Chcinatf.cz napsali: Lukáš Mareš & Eliška Havlová.

Autor: martina.hlavacova