Blog

Markéta Váchová je absolventkou PF JU, studentkou PF UK a TF JU.

Otázka: „Proč jsi se rozhodla pro navazující magisterské studium filosofie na Teologické fakultě JU?“

Odpověď: „Pro studium navazujícího studia na TF jsem se rozhodla, protože filozofie je základem všech věd a rozvijí kritické myšlení. Navíc se zde hodně rozebírá morálka a etika, a to se mi hodí do mé disertační práce.“

Otázka: „Vnímáš nějaké zásadní odlišnosti studia na Teologické fakultě oproti tvému předchozímu studiu na Pedagogické fakultě JU? Jak na tebe obě fakulty působí?“

Odpověď: „Jelikož jsem na pedagogické fakultě studovala dvouoborové studium, bylo to mnohem více časově náročnější a informace více rozsáhlejší. Na TF je méně hodin a jde se podle mě více do hloubky. Už jen z toho důvodu, že je to pouze jednooborové studium. Je zde i menší kolektiv studentů, takže je to více osobnější a je zde asi větší prostor pro diskuzi. I když to je spíš závislé na druhu studia.“

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů!

Pro studentský web Chcinatf.cz napsal: Filip Martinek.

Autor: martina.hlavacova